Článek: Hasiči ze Starého Plzence se věnovali přípravě

Za poslední měsíc nebylo naší výjezdové jednotky potřeba, máme tedy dostatek času věnovat se našim členům. Všichni hasiči totiž musí každý rok absolvovat tzv. cyklickou odbornou přípravu v časové dotaci 40 hodin.
Rád bych poděkoval zkušeným kolegům, kteří se této přípravy zapáleně zhostili a pravidelně předávají své zkušenosti a znalosti služebně mladším členům.

Další člen, kterému bych jménem SDH Starý Plzenec rád poděkoval a především poblahopřál, je pan Václav Čejka. 27. února oslavil krásné životní jubileum 80 let. Pan Čejka je bez přerušení členem Sboru
dobrovolných hasičů ve Starém Plzenci od roku 1959 a je naším nejstarším členem.

Za své dlouholeté působení ve sboru získal několik ocenění. Například:
v roce 1969 – Čestné uznání SDH
v roce 1970 – Čestné uznání OSH–MSH
v roce 1986 – Medaile Za příkladnou práci
v roce 2000 – Medaile Za zásluhy
v roce 2005 – Medaile sv. Floriána
v roce 2012 – Čestné uznání KSH–MSH
v roce 2020 – Stužka Za věrnost 60 let
A věříme, že ještě mnohá přibudou. Dovolte tedy, abychom jakožto členové SDH Starý Plzenec k těmto kulatinám dodatečně popřáli mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a životní vitality do dalších let, neboť jak se říká: „Hasiči jsou jedna rodina“, tudíž Václav je náš bratr.

Jakub Wolf a Petr Steiner

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *