Archiv rubriky: Aktuálně

Článek: Hasiči ze Starého Plzence vyjížděli k požárům i spadlým stromům

Po krátké odmlce bychom se s Vámi rádi podělili o několik zajímavostí z dění u SDH Starý Plzenec. Kromě běžné staniční činnosti se někteří naši členové zúčastnili kurzu Velitel družstva a díky tomu máme
tři nová „védéčka“. S námi i technikou jste se mohli vidět 13. 4. na akci Železniční víkend v areálu Plzenecké železnice, případně 20. 4. na soutěži 9. okrsku v požárním sportu v Nezvěsticích. Tam se představilo
naše obnovené soutěžní družstvo a ukázalo, že kromě předvádění techniky umíme i popoběhnout a zabojovat ve sportu.
Naše výjezdová jednotka měla v poslední době napilno. Máme za sebou tři úspěšné likvidace nebezpečných/spadlých stromů, požár odpadu, požár zahradního domku a zajištění kanalizace pomocí potrubních ucpávek. Dále jsme se zúčastnili taktického cvičení v prostorách firmy Bohemia Sekt, kde jsme si „na sucho“ vyzkoušeli
zásah s užitím dýchací techniky v zakouřené průmyslové budově. Cvičení pro nás bylo o to záživnější, že jsme na něj jeli naší
Škodou 706 RTHP, jelikož Tatra byla na periodickém servisu.

Jakub Wolf, SDH Starý Plzenec

Článek: Hasiči ze Starého Plzence se věnovali přípravě

Za poslední měsíc nebylo naší výjezdové jednotky potřeba, máme tedy dostatek času věnovat se našim členům. Všichni hasiči totiž musí každý rok absolvovat tzv. cyklickou odbornou přípravu v časové dotaci 40 hodin.
Rád bych poděkoval zkušeným kolegům, kteří se této přípravy zapáleně zhostili a pravidelně předávají své zkušenosti a znalosti služebně mladším členům.

Další člen, kterému bych jménem SDH Starý Plzenec rád poděkoval a především poblahopřál, je pan Václav Čejka. 27. února oslavil krásné životní jubileum 80 let. Pan Čejka je bez přerušení členem Sboru
dobrovolných hasičů ve Starém Plzenci od roku 1959 a je naším nejstarším členem.

Za své dlouholeté působení ve sboru získal několik ocenění. Například:
v roce 1969 – Čestné uznání SDH
v roce 1970 – Čestné uznání OSH–MSH
v roce 1986 – Medaile Za příkladnou práci
v roce 2000 – Medaile Za zásluhy
v roce 2005 – Medaile sv. Floriána
v roce 2012 – Čestné uznání KSH–MSH
v roce 2020 – Stužka Za věrnost 60 let
A věříme, že ještě mnohá přibudou. Dovolte tedy, abychom jakožto členové SDH Starý Plzenec k těmto kulatinám dodatečně popřáli mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a životní vitality do dalších let, neboť jak se říká: „Hasiči jsou jedna rodina“, tudíž Václav je náš bratr.

Jakub Wolf a Petr Steiner

Článek: Hasiči z Plzence mají novou výstroj i kolegy

Loňský rok a obzvláště prosinec byl pro náš sbor přínosem. Kromě toho, že do našich řad zavítali noví členové, se nám poštěstilo díky píli některých našich členů získat dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů plzeňského kraje 2023. Konkrétně na tři kompletní zásahové obleky FireRex, které jsou nedílnou součástí osobní ochrany každého člena výjezdové jednotky, a tímto za ně mnohokráte děkujeme!
V prosinci se naši členové zúčastnili nácviku záchrany osoby z ledové plochy.
V těchto měsících je to velké téma především pro veřejnost. Neměli byste se vydávat vstříc zimním radovánkám na led, který není silný alespoň 15 centimetrů. Pokud se však náhodou ocitnete takříkajíc na tenkém ledě, je důležité vědět, jak se zachovat. Vyvarujte se prudkých pohybů, rozložte váhu těla na co největší plochu a plazením, nebo
po čtyrech se vraťte zpět do bezpečí. Fakt, že není radno se vydávat na led bez doprovodu, snad není nutné zmiňovat.

Jakub Wolf, SDH Starý Plzenec

Nové zásahové obleky díky dotaci od Plzeňského kraje!

V loňském roce jsme zažádali o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023″. Konkrétně jsme žádali o Příspěvek na VV (vybavení a opravy neinvestiční povahy) a to na tři zásahové komplety FireRex Classic od firmy GoodPro s.r.o., v rámci výměny zásahových obleků se stářím více jak 20 let.

Po vyhodnocení žádosti nám dorazila skvělá zpráva, že nám byla přiznána dotace ve výši 25 387 Kč. Celkové náklady byly 60 440 Kč a zbylé finanční prostředky byly uhrazeny z rozpočtu jednotky.

Děkujeme Plzeňskému kraji za poskytnutou finanční dotaci a pomoc s obnovou základního vybavení jednotlivých členů JSDH.

Současně bychom chtěli poděkovat za pomoc s dotací zástupcům města Starý Plzenec, konkrétně starostovi a místostarostovi a hlavně paní Markétě Žižkovské.
V neposlední v řadě bychom chtěli poděkovat našemu dodavateli Požární bezpečnosti s.r.o., pobočce Plzeň, konkrétně paní Jindřišce Staňkové za spolupráci.

POSLEDNÍ VÝJEZDY A JINÉ ČINNOSTI JSDH

2023-12-24 13:25 –  – ZOČ SDH – MONITORING VODNÍHO TOKU A PŘILEHLÝCH CYKLOSTEZEK

2023-12-21 21:42 –  – TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

2023-12-21 21:20 –  – TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

2023-12-18 21:50 –  – POŽÁR – KOMÍNOVÉ TĚLESO

2023-12-15 17:38 –  – TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

2023-11-22 09:26 –  – POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ

2023-11-21 16:16 –  – POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ

2023-10-06 19:31 –  – POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ

2023-09-29 18:49 –  – TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

2023-09-26 09:17 –  – TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU

Článek: Poslední výjezd hasičů z Plzence byl k požáru komína

Máme tu nový rok, a tudíž je na místě se ohlédnout za tím minulým. Rok 2023 jsme strávili převážně údržbou techniky a odbornou přípravou. Ne nadarmo se říká „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. A tak si naši noví i staří členové prošli kurzem pro strojníky, výcvikem nositele dýchací techniky, záchrany na vodě a ledové ploše, práce s motorovou pilou a samozřejmě i nácvikem první pomoci.
Ani uplynulý rok se neobešel bez mimořádných událostí, kdy byla naše jednotka vyslána k celkem 41 událostem (ke dni 18.12.2023). V patnácti případech se jednalo o požár, zbylé připadají na technické
pomoci, jako například odstranění spadlého stromu, likvidace nebezpečného hmyzu a podobně.
Poslední výjezd se týkal požáru komínového tělesa. Jedná se o nebezpečnou situaci, jelikož jde převážně o rodinné
domy.
Důležitá je především prevence v podobě důkladné péče o spalinovou cestu. V případě spotřebiče paliv (topidla) do 50 kW, na tuhá či kapalná paliva, určeného k celoročnímu užívání ukládá zákon 3 x ročně čištění a 1 x ročně v případě spotřebiče na plyn. Minimálně 1 x ročně by měl kominík provést kontrolu spalinové cesty a vystavit doklad o jejím provedení. Samozřejmostí pak je také čištění vybíracího otvoru, který musí být přístupný.
Závěrem bych Vám jménem celé jednotky i Sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec popřál vše nejlepší do nového roku,
pevné zdraví, dobře vymetený komín a ať
se potkáváme jen akcích města a ne u Vás
doma.

Jakub Wolf, SDH Starý Plzenec