Archiv rubriky: Naše činnost

Činnost našeho sboru je různorodá. Zahrnuje výcvik popřípadě zásah jednotky v rámci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Mimo jiné plníme i úkoly spojené s naší obcí jako například pomoc při kulturních akcí. Dále mezi naše činnosti patří pomoc našim občanům. Můžete se na nás obrátit v případech dopravy vody, likvidace nebezpečného hmyzu, kácení rizikových stromů.

Prevence pro základní školu ve Starém Plzenci

Dne 6.3.2023 jsme začali první hodinu „Prevence“ pro děti z druhého ročníku základní školy ve Starém Plzenci. S dětmi se budeme scházet každý měsíc a probírat s nimi témata prevence, první pomoci a chování při mimořádných situacích.

První hodina byla zaměřena na bezpečnost v domácím prostředí, internetu a ve škole. Dále jsme s dětmi probírali ohlašování mimořádných situací na krizové linky HZS, ZZS a PČR. Děti byly šikovné a těšíme se na další společné sezení.