Požární prevence

Nevíte kam volat nebo co přesně říci na krizovou linku? Pak vám možná bude vhod tato malá příručka.

vis_odkud_volas

Následující publikace je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky.

Doma_bezpečně

Vítejte na webu SDH Starý Plzenec