Naše činnost

Mezi prvotní činnosti našeho Sboru patří spolupráce s HZS Plzeňského kraje při výcviku či likvidaci mimořádné události (Zásah). Naše další činnosti jsou spojeny s městem Starý Plzenec při kulturních akcích kde zajišťujeme požární dozor a první pomoc tak i práce pro město například mytí koupaliště (požární nádrže) a mnohé další podobné aktivity. Dále zajišťujeme spolupráci s občany například dodávky vody či likvidaci nebezpečného hmyzu a mnohé další podobné činnosti. Naši činnost vám přiblíží pár přiložených fotografií.

Mytí Požární nádrže ve Starém Plzenci 

 

 

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Této akce jsme se zúčastnili jako každý rok.

Vítejte na webu SDH Starý Plzenec