Archiv autora: Wolfi

Práce staroplzeneckých hasičů byla v červenci a srpnu velice různorodá

Od našeho posledního článku jsme pětkrát vyjeli na žádost Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS).Činnost byla vskutku různorodá. Kromě požárů v přírodě jsme řešili například
spadlý strom, prověření podezřelého dýmu a v neposlední řadě také přeorganizování nákladu popelářského vozu z důvodu zahoření. O všech těchto činnostech vás pravidelně informujeme prostřednictvím
našich webových stránek a sociálních sítí. Kromě výjezdové činnosti jste nás také mohli vidět na Keltském dni, kde jsme zajišťovali požární dozor, nebo již tradičně na víceúčelové požární nádrži, kde jsme si prakticky vyzkoušeli zbudování improvizované norné stěny. Ta se většinou nasazuje v případě úniku ropných látek do vody. Tentokrát šlo naštěstí jen o pěnu a nečistoty na hladině, jejichž původcem jsou pravděpodobně místní stromy.
Jakub Wolf

Uplynulé měsíce pohledem hasičů ze Starého Plzence

Poslední dva měsíce se nesou ve znamení vysokých teplot a sucha, což je z hlediska požární ochrany velmi nebezpečné. Rádi bychom našim spoluobčanům poděkovali za vzornou prevenci, jelikož jsme v tomto období vyjížděli pouze na jeden zásah spojený s obdobím sucha. Tento zásah proběhl 12.7. v katastru obce Tymákov, kdy při sklízení obilí došlo k požáru o celkové ploše necelých 8 hektarů. Vyjeli jsme s vozidly CAS 20 Tatra a CAS 24 Škoda 706 RTHP. Podařilo se uchránit cca dvě třetiny úrody. 

28. června jsme letos již podruhé čistili víceúčelovou požární nádrž ve Starém Plzenci (čti koupák). Z důvodu stojaté vody se zde tvoří velké množství řas, které pak musíme za pomoci tlakové vody a košťat odstranit. Věříme, že se do budoucna podaří tento problém odstranit. Volný čas věnujeme především výcviku nových i stávajících členů jednotky a údržbě techniky, primárně našeho vozového parku. Stejně jako většina sborů dobrovolných hasičů se snažíme maximum závad opravovat svépomocí a šetřit tak finanční zdroje. Nepolevujeme ani ve spolupráci s městem. Zajišťujeme požární dozor a v případě potřeby doplňujeme závlahu stromům. Rovněž nás můžete potkat na většině akcí pro veřejnost, kde Vám rádi ukážeme techniku a zodpovíme případné dotazy.
                                                                   Jakub Wolf
Mluvčí JSDH Starý Plzenec

Požár Tymákov 14.11.2019

Na žádost Krajského operačního a informačního střediska Plzeňského kraje, dne 14.11.2019 v 6:59, vyjela JSDH Starý Plzenec na Požár Průmyslového, zemědělského objektu.

Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o požár balíků sena, připravených na pozdější zpracování do palivových pelet. Na tomto místě jednotka zasahovala již 7.11., tentokrát byl však požár mnohem rozsáhlejší. Pro velikost zasažené plochy byla velitelem zásahu vyžádána asistence dronu. Ten po příjezdu na místo sledoval teplotu jednotlivých částí a zároveň poskytoval ucelený přehled o situaci. Naše jednotka na pokyn velitele zásahu opustila místo události až druhý den (15.11.) kolem 9 hodiny ranní. Dohašovací práce dále probíhaly.

16.11. v 0:37 jednotka opět obdržela zprávu od KOPIS o požáru v Tymákově. Tentokrát se však oheň rozšířil do blízké haly plné slámy a štěpků. Byly nasazeny 4 proudy C. Po dohašení haly a dalším prolévání stohů se jednotka v 6:08 vrátila zpět na základnu.

18.11. v 6:14 byla naše jednotka naposledy vyžádána na střídání na místě události. Návrat na základnu byl v 8:38.

Video z produkce HZS PK https://youtu.be/Q4EHyAX9yok

Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Požár zasáhl 80% skladovaného materiálu a postupně zde zasahovalo 18 jednotek požární ochrany.

Rádi bychom poděkovali firmě MiJaP s.r.o a starostce obce Tymákov, kteří při zásahu zdarma poskytli občerstvení pro naše hasiče.

Požár 29.8.

Na žádost Krajského operačního a informačního střediska Plzeňského kraje, dne 29.8. v 7:46, vyjela JSDH Starý Plzenec na Požár sklepních prostor.

Jednalo se o požár technické místnosti v garáži v Sedlci. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že k uhašení požáru došlo samovolně prasknutím potrubí od bazénu, který se nacházel na vyvýšené úrovni. Na základě pokynu velitele zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu a uvedla techniku do pohotovostního stavu. Výjezdu se naše jednotka zúčastnila s technikou Tatra CAS-20. Výjezdu se dále zúčastnila jednotka HZS Plzeň Slovany, Plzeň Košutka a JSDH Šťáhlavy.

Výjezd 24.8.

Dne 24.8. ve 23:01 vyjela naše jednotka společně s jednotkami HZS Plzeň Slovany a SDH Sedlec do ulice Příční v Sedlci. Na místo dorazila také Policie ČR. Jednalo se o požár trávy/slámy a přilehlých 3 thújí, které byly částečně zasaženy. Po uhašení a rozhrabání se jednotky vrátili zpátky na základny.