Stručný přehled výjezdů za období od 11.8.2020 do 27.7.2022.

S velkou omluvou za vedení stránek jsou zde doplněny alespoň seznamově výjezdy za období srpen 2020 – červenec 2022.

Naše jednotka byla, jak na žádost KOPIS (Krajského operačního střediska pro Plzeňský kraj), tak města Starý Plzenec za určíte období vyslána k různým událostem, které zde souhrnně představíme a do budoucna se budeme snažit k nápravě, aby k takovému výpadku již nedocházelo.

  • souhrnný přehled:
  • na požárech různého druhu jsme zasahovali celkem u 13 událostí
  • na asistencích a ostatních mimořádných věcí jsme zasahovali celkem u 9 událostí
  • planý poplach byl jednotce vyhlášen pouze jednou
  • na technické pomoci jsme zasahovali celkem u 34 událostí