Požár 29.8.

Na žádost Krajského operačního a informačního střediska Plzeňského kraje, dne 29.8. v 7:46, vyjela JSDH Starý Plzenec na Požár sklepních prostor.

Jednalo se o požár technické místnosti v garáži v Sedlci. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že k uhašení požáru došlo samovolně prasknutím potrubí od bazénu, který se nacházel na vyvýšené úrovni. Na základě pokynu velitele zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu a uvedla techniku do pohotovostního stavu. Výjezdu se naše jednotka zúčastnila s technikou Tatra CAS-20. Výjezdu se dále zúčastnila jednotka HZS Plzeň Slovany, Plzeň Košutka a JSDH Šťáhlavy.

Výjezd 24.8.

Dne 24.8. ve 23:01 vyjela naše jednotka společně s jednotkami HZS Plzeň Slovany a SDH Sedlec do ulice Příční v Sedlci. Na místo dorazila také Policie ČR. Jednalo se o požár trávy/slámy a přilehlých 3 thújí, které byly částečně zasaženy. Po uhašení a rozhrabání se jednotky vrátili zpátky na základny. 

Výjezd 30.7.

Dne 30.7. ve 17:10 vyjela naše jednotka s CAS 20 Tatra Terrno1 na odstranění padlého stromu na komunikaci do ulice Lesní v Sedlci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o spadlý strom na komunikaci a o nalomené větve na přilehlém stromu. Bylo požádáno o výškovou techniku. Jednotka mezitím provedla rozřezání padlého stromu a poté úklid vozovky. Po příjezdu výškové techniky bylo bohužel zjištěno že zásah z ní není možný, bylo tedy potřeba vylézt přímo na strom a dotyčné větve odříznout. Po odstranění větví a úklidu se jednotka vrátila zpátky na základnu.

Technická pomoc 9.8.2019

Dne 9.8.2019 vyjela jednotka na likvidaci obtížného hmyzu u rodinného domku ve Starém Plzenci.

Jednotka byla vyzvána majitelem dané nemovitosti z důvodu, že obtížný hmyz ohrožuje okolí, kdy jeden z obyvatel je i silný alergik.
Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, bylo objeveno vosí hnízdo pod střešní krytinou blízkého přízemního objektu, sloužícího jako dílna a kůlna.
Hasiči tedy rozebrali část střechy a vosí hnízdo mechanicky zlikvidovali (sběr do pytle) a následně místo ještě ošetřili chemickým postřikem, určeným na likvidaci obtížného hmyzu.
Poté provedli úklid prostředků a následně se vrátili zpět na základnu, kde po doplnění prostředků a kontrole kompletnosti vybavení, uvedli techniku a jednotku opět do pohotovosti.